تبلیغات
ĝìŕĺ :-* ļãñb - برا شماا
∞Π★به وبـــ دخـــــترونــــه هـــا خـــوش اومدیـــ

برا شماا

جمعه 11 خرداد 1397 06:31 ق.ظ

نویسنده این مطلب: mêĺìķã^__^
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما  شما شما شما شما شما  شما شما شما شم شما شما شما شماشما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما ما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما  شما شما شما شما شما
.
.
.
.
.
.این مطلبو خوندی و اصن ندیدی یکبار نوشتم شما
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.الان ناامید شدی چون همه او شما نوشته بودم.
.
.
.
.
.
.
.
الان داری بهم  فحش میدی...
.
.
.
.
.
ه عه عه زشته فحش نده
.
.
.
.
ما اینیم دگ 

خخخخ
.
.
.
.
.
دخیا تا اینجا رو اومدید حد عقل نظر بده
.
.
..
.

.

.
نمیدی؟؟
.
.
.
.
.خب اینا مال شو ما
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
بسه دگ این همه محبت!:|خو بده دگ :|||
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 11 خرداد 1397 06:53 ق.ظ